Nyheter

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

barn läser med mamma
Nyheter
08, Thursday December 2022

Olika metoder för språkinlärning hos småbarn

Föräldrar kan hjälpa sina barn att lära sig språkkunskaper på olika sätt. Att läsa för ditt barn är ett utmärkt sätt att ge dem nya ord och fraser och samtidigt lära dem grunderna i berättande. Att ha regelbundna samtal med ditt barn är ett annat bra sätt att uppmuntra språkutveckling, eftersom det ger dem möjlighet […]

read more
barn med mamma
Nyheter
08, Thursday December 2022

De vanligaste utvecklingsmilstolparna hos småbarn

Barn mellan ett och tre år utvecklas i snabb takt, både fysiskt och kognitivt. Under denna tid lär de sig motoriska färdigheter som att krypa, gå och springa, språkliga färdigheter som att tala i hela meningar, sociala färdigheter som att leka med andra barn och problemlösningsförmåga som att lägga pussel. Det är viktigt att föräldrarna […]

read more