De vanligaste utvecklingsmilstolparna hos småbarn

barn med mamma

Barn mellan ett och tre år utvecklas i snabb takt, både fysiskt och kognitivt. Under denna tid lär de sig motoriska färdigheter som att krypa, gå och springa, språkliga färdigheter som att tala i hela meningar, sociala färdigheter som att leka med andra barn och problemlösningsförmåga som att lägga pussel. Det är viktigt att föräldrarna håller ett öga på dessa utvecklingsmål så att eventuella förseningar eller problem kan åtgärdas snabbt.

Förutom den fysiska utvecklingen utvecklas små barn även känslomässigt. Vid ungefär två års ålder börjar de flesta småbarn förstå orsakssamband och börjar använda sin växande språkförmåga för att uttrycka sina känslor verbalt. Föräldrar bör räkna med utbrott under denna period av känslomässig utveckling.

Vanliga utvecklingsmål hos småbarn

– Att bygga upp kommunikationsförmågan: I den här åldern blir barnen allt bättre på att uttrycka sina behov och känslor verbalt.

– Utveckla färdigheter i egenvård: Småbarn bör börja kunna mata sig själva, klä sig själva och gå på toaletten med ökande självständighet.

– Förbättra den grovmotoriska förmågan: Barnen blir allt smidigare när de springer, hoppar, klättrar och kastar föremål.

– Utveckling av finmotoriken: Med en utvecklad koordination kommer småbarn att kunna hantera mindre föremål, t.ex. pussel och spel.

– Utforska sin omgivning och upptäcka nya intressen: Under dessa år älskar små barn att utforska och lära sig om världen omkring dem genom lek.

Alla dessa aspekter kan du och ditt barn hålla koll på genom att skaffa en barnapp.

Hur du kan stötta ditt barns lärande och utveckling

– Ge ditt barn möjlighet att utforska och uppleva nya saker så att det kan lära sig.

– Prata och läs ofta med dem för att hjälpa dem att bygga upp sina språkkunskaper.

– Uppmuntra problemlösning och kritiskt tänkande genom att tillhandahålla åldersanpassade pussel, appar för barn, böcker osv.

– Erbjuda fysiska aktiviteter som att springa, hoppa och klättra för att utveckla grovmotoriska färdigheter.

– Visa upp ett lämpligt beteende och lämpliga känslor som barnen kan ta efter.

– Respektera småbarns behov av självständighet samtidigt som du ger vägledning vid behov.

Genom att förstå små barns typiska utvecklingsmål kan föräldrarna aktivt stödja deras lärande och utveckling på ett positivt sätt. Med noggrann övervakning och rätt vägledning kommer småbarn att nå alla dessa viktiga mål i tid.