Hur man kan hjälpa sitt barn att utveckla sin motorik och koordination

mamma och dotter

Att ge ditt barn möjlighet att träna motorik och koordination genom fysiska aktiviteter är en viktig del av barnets utveckling. Det kan bidra till andra utvecklingsområden, t.ex. koncentration och problemlösning, vilket kan vara bra för inlärningen. Att ägna sig åt fysiska aktiviteter har också många hälsofördelar, bland annat förbättrad kondition, styrka, balans och flexibilitet.

Du behöver inte ha mycket utrymme eller utrustning för att ge ditt barn möjligheter att utveckla motorik och koordination. Det finns många enkla aktiviteter som ni kan göra tillsammans hemma eller utomhus.

Roliga exempel på hur du kan öva på motorik och koordination för ditt barn

– Spela bollspel som t.ex. fånga eller basket – dessa hjälper till att förbättra koordinationen mellan hand och öga

– Gå på en naturvandring – låt ditt barn hitta föremål längs vägensom pinnar och stenar, eller hjälpa dem att identifiera olika växtarter

– Skapa hinderbanor i trädgården – detta uppmuntrar till rörelse när ditt barn rör sig genom banan

– Lek kurragömma – detta hjälper barnet att förbättra sin rumsliga medvetenhet

– Sätt upp ett spel för att leta efter saker – detta främjar problemlösningsförmågan när de letar efter saker i huset.

Läs mer: Pedagogiska appar för barn

Det finns också många aktiviteter som ni kan göra tillsammans och som bidrar till att stärka ert band samtidigt som ni utvecklar motoriska färdigheter. Dessa inkluderar

– Rita bilder tillsammans – håll varandra i handen för att göra former på papper

– Dansa med musik – rör er på olika sätt i takt med låtens rytm

– Spela Simon Says – låt ditt barn härma rörelser som du visar dem medan de turas om att leda

– Gör en dockteater – detta hjälper till att förbättra finmotoriken och uppmuntrar fantasifull lek.

Genom att ta en aktiv roll för att hjälpa ditt barn att utveckla motorik och koordination kan du ge dem livslånga fördelar som hjälper dem att lyckas inom alla områden av deras utveckling. Ha kul!